Klachtenregeling

Heeft u problemen of klachten?

Heeft u een vraag of een klacht?
De eerste stap is het probleem bespreken met de betrokken leerkracht of directie.
Als u meent niet gehoord te worden, dan kan u terecht bij het bestuur van de school.

Geert Polfliet
geert.polfliet@debreinbiotoop.be

Vind je nog steeds geen gehoor?
Dan kan u zowel als ouder, leerling of externe partner een volgende stap overwegen.

Reacties zijn gesloten.