SCHOOLRAAD

Vind jij het belangrijk dat ouders over bepaalde thema’s kunnen meepraten op school?
Vind jij dat de stem van ouders telt als bv. het schoolreglement wijzigt?
Wil je samen met andere vertegenwoordigers overleggen over bv.
de lijst van bijdragen die aan de ouders gevraagd worden?
Heb je interesse in de infrastructuurplannen van onze school?
Wil jij als ouder jouw steentje bijdragen aan het schoolbeleid?

De participatie van ouders in het schoolbeleid via de schoolraad vinden wij belangrijk.
De schoolraad overlegt en adviseert immers over belangrijke zaken van het schoolleven met de directie,
het schoolteam, de lokale gemeenschap en het schoolbestuur (bv. de schoolkosten, het schoolreglement…).
Wij zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap grondig besproken worden en tegenover elkaar afgewogen worden.

De schoolraad komt 3 keer samen per schooljaar.
Om de 4 jaar worden nieuwe vertegenwoordigers gekozen voor de schoolraad.
De huidige schoolraad samenstelling van de schoolraad loopt van 31/03/2021 tot 31/3/2025

Wens je zaken door te geven aan de schoolraad?
Stuur een mailtje met jouw vraag, voorstel, bedenking naar schoolraad.vbdevliegenier@sgkruizinga.be

Leden van de schoolraad

Vanuit het schoolbestuur:

Bernard Verheyden


Vanuit de ouders:


Ivan Moreels (papa van Isabella en Mattia Moreels)
Liselotte De Decker (mama van Jonas, Tim en Sam Redant)

 

Vanuit het lerarenteam:

Daphne Hellebuyck, juf van de peuterklas
Margaretha Van Huele, juf in het 4de leerjaar
Lieselot Ghys, juf in het 5de leerjaar

 

Vanuit de plaatselijke gemeenschap:

Sofie Lammens (Secretaris)
Saskia Coucke
Nadine De Stercke

Reacties zijn gesloten.