OPVOEDINGSPROJECT

Onze school is een gemeenschap van velen.
Ieder is er op een verschillende manier bij betrokken,
maar steeds verantwoordelijk met al de anderen.
Zo bouwen we aan een school als gemeenschap.
We willen ons positief instellen als team, kinderen, ouders, leerkrachten, schoolbestuur
en externe begeleiders om tot een goede samenwerking te komen.
De visie over ons opvoedingsproject geven we weer in enkele punten:

identiteit

 

Reacties zijn gesloten.