Een schooldag in de Vliegenier

Schooluren en voor- en naschoolse opvang.


Morgen:

De school is elke dag open vanaf 7.00 uur voor de betalende voorschoolse opvang.
Vanaf 8.00 uur is de ochtendopvang gratis.
Vanaf 8.15 uur mogen de kleuters binnendruppelen in de kleuterklassen.
Hun juf is aanwezig om hen op te vangen.

Om 8.30 uur gaat de schoolbel.
De kinderen van het lager verzamelen onder de overdekte speelplaats en gaan met hun juf naar de klas.


Voormiddag:

Tijdens de speeltijd van 10.10 uur tot 10.25 uur spelen alle kleuters en lagere schoolkinderen samen
op de tijdelijke speelplaats(Parking Belintra) en onder de overdekte speelplaats.
Er zijn minstens 2 leerkrachten die toezicht houden.


Middag:

Op woensdag eindigen de lessen om 11.40 uur.
De andere dagen start de middagpauze om 11.40 uur.
Een eerste groep kinderen eet in de refter hun – van thuis meegebrachte – lunch of de bestelde warme maaltijd op.
Om 12.20 uur komt de tweede groep kinderen aan de beurt.


Namiddag:

De lessen herstarten in de namiddag om 13.00 uur.
Om 14.40 uur begint de namiddagspeeltijd.


Einde van een schooldag:

Op maandag, dinsdag en donderdag eindigen de lessen om 15.45 uur. Op vrijdag is er les tot 15.00 uur.
Vanaf 16.00 uur start de betalende avondopvang.
We splitsen op maandag, dinsdag en donderdag de opvang in 2 groepen: de kleuters gaan bij een van de opvangmoekes,
de kinderen van het lager gaan naar de studie bij een begeleidende juf.
Er is studie tot 17.00 uur. Daarna komen beide groepen samen om te spelen. Er is opvang tot 18.00 uur.
Op vrijdag is er opvang tot 17.30 uur.


Kan je als ouder onmogelijk op tijd zijn om je kind op te halen?
Verwittig steeds telefonisch de directie op het nummer 0498 51 25 32 (Christine) of het nummer 0477 37 50 41 (Jolien).

Reacties zijn gesloten.