maart 2023

Meten met de kilogram!
 
In het eerste leerjaar leerden we over de gewichtsmaat ‘de kilogram’. Nadat we het begrip ‘gewicht’ en de namen van de soorten weegschalen (balans, keukenweegschaal, personenweegschaal…) onder de knie hadden, leerden we de wijzerplaat van de analoge meetinstrumenten aflezen. Dit alles was al een hele brok theorie; nu werd het tijd voor de praktijk! In de klas waren tien ‘meetposten’ opgesteld met opdrachten waarbij we gebruik moesten maken van -te wegen- voorwerpen, gewichten en weegschalen. Om de activiteit van het wegen juist uit te voeren, moesten we fijn samenwerken zonder geruzie. Natuurlijk moest ieder ook zichzelf wegen op de personenweegschaal! Nadien volgde een klassikale bespreking waarin we de voorwerpen ordenden naar minder dan, juist gelijk aan of meer dan één kilogram. Ook welke items nu net 1 kg of een ½ kg waren, werd hierbij herhaald. Na deze ‘gewichtige’ activiteit was iedereen heel wat slimmer!
Groetjes van het eerste leerjaar!
Onderzoekend leren

Op de STEM – namiddag op dinsdag 14 maart gingen de kleuters heel belevend en onderzoekend aan de slag.
In het thema lente zaaiden de kleuters zaadjes.
We stelden de kleuters voor een probleem: ‘Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de zaadjes niet worden opgegeten door de vogels?’
Er werden nog enkele extra criteria doorgegeven. Zo moesten de zaadjes genoeg water, zonlicht en zuurstof krijgen.
De 3de kleuters begonnen na te denken en kregen het idee om een vogelverschrikker of een serre te maken. 
We begonnen verschillende vogelverschrikkers en serres te bekijken.
Er werd nadien door elke kleuter een ontwerptekening gemaakt. Deze ontwerpen werden samen bekeken en besproken.
Er ging een groepje aan de slag om serres te maken met verschillende soorten bouwmaterialen zoals clics, duplo’s, noppers … .
De kleuters zorgden ervoor dat de daken van de serres voldoende ramen hadden die geopend konden worden zodat zonlicht en zuurstof binnen kon komen.  
Om de zaadjes water te geven maakten ze een gieter.
Ook ontwierp een kleuter een lamp die extra licht kon geven aan de zaadjes. 
De kleuters die een vogelverschrikker ontwierpen, gingen in groepjes van 4 of per 5 aan de slag. Zij gebruikten allerlei materialen zoals takken, plastiekpotjes, zakken, stro, plakband en ijzerdraad zodat ze alles goed konden hechten aan elkaar. 
Er kwamen echt prachtige creaties tevoorschijn.
Onderzoekend werken, is uitdagend en leidt tot mooie, verrassende resultaten.
Het is een stapsgewijs proces dat alle kinderen aanzet tot ondernemen en hen uitermate veel leerplezier geeft.  
 
 
Ontwakende kikkers en padden

De lente is in het land!
Het wordt zonniger en warmer.
De natuur ontwaakt.
Bomen krijgen katjes of bloesems.
De knoppen worden blaadjes.
De wind en de insecten zorgen voor de bestuiving.
De amfibieën komen uit hun winterslaap en keren terug naar hun broedplaats.
Ze maken een hele metamorfose door, ze hebben eerst kieuwen en krijgen daarna longen.
Kikkers leggen kikkerdril, padden leggen paddensnoeren.
Wat houden we van de natuur!
Het zesde leerjaar gaat de uitdaging van de boekenboef aan en bouwt een leeshoek voor buiten.
Het zesde leerjaar ontdekt de wijsheid van de seizoenen onder leiding van doran Marijke
Het 1ste leerjaar in de bibliotheek !


Naar aanleiding van de jeugdboekenweek trokken we met de klas naar de gemeentelijke bibliotheek van Gavere. De juf gaf ons een rondleiding door het hele gebouw. Ze vertelde ons dat het ontlenen gratis is, maar dat we zeer zorgvuldig met alle materialen moeten omgaan! Belangrijk is ook dat we de items tijdig terug inleven; anders moeten we een boete betalen… We ontdekten de leeszaal met kranten en tijdschriften, zagen de verhaal- en weetboeken van de volwassenen, maakten kennis met het cybercafé, stapten langs de rekken met de spelletjes, zagen de doosjes met de schijfjes waarop muziek en films staan en leerden veel bij over de afdeling met de kinderboeken. Zo vernamen we waar de verhaalboeken op ons eigen leesniveau staan, alsook wat de symbooltjes die op verschillende boeken kleven, betekenen. Ook de afdelingen met de weetboeken en met de verhaalboeken konden ons bekoren. We zagen eveneens hoe we zelf boeken kunnen inleveren, uitlenen of verlengen aan de balie. We probeerden ook eens om zelf boeken op te zoeken op de computer. Aan het einde van het bezoek ervoeren we nog hoe leuk boeken kunnen zijn want de juf las ons nog een mooi verhaal voor uit … een boek!
Groetjes van de leesbeesten van het eerste leerjaar!
Derde plaats in de halve finale van de whizzkids


Wauw!
Hier spreekt een trotse juf.
Op 17 maart nam het vijfde leerjaar deel aan de halve finale van de Whizzkids.


Op die dag moest er eigenlijk niemand op school zijn, maar 9 enthousiaste kinderen stonden er steevast op dat we toch deelnamen.
Vier leerlingen moesten binnen de 30 minuten de antwoorden opzoeken van 20 vragen. De vijf andere leerlingen maakten een groepsopdracht die ook voor heel wat punten meetelden.
En of het de moeite was om op die dag naar school te komen?
Nou en of!


Deze toppers speelden onze klas naar de finale door tijdens de halve finale de derde plaats te veroveren!
Wauw! Fantastisch!


Tijdens de prijsuitreiking zaten Elisa, Pérrine, Joppe en Kobe (de 4 leerlingen die de vragen opzichten) thuis mee te volgen. Wat een mooi moment was het toen ze ‘De Snoepers uit Gavere’ als derde uitriepen!


Nu is het op naar de finale op 11 mei in WALIBI!
Joepie!
Nogmaals een hele dikke pluim voor onze fantastische Snoepers!
STEM-activiteit : Statische elektriciteit


De leerlingen van het vierde leerjaar onderzochten  :
– hoe een ballon aan het plafond blijft hangen.
– hoe het komt dat peper en zout op een ballon blijven kleven.
– wat er gebeurt met een blikje als je het tegen een ballon houdt.
– hoe papiersnippers tegen de ballon kleven.


De proeven werden door alle leerlingen in groepjes uitgevoerd.
Soms lukte de proef, soms lukte de proef niet.
Ook dat is STEM: ontdekken dat proeven niet altijd lukken.
elfgemaakte autootjes!


In het kader van de ‘STEM-dag’ moesten de leerlingen van het eerste leerjaar op dinsdag 14 maart 2023 enkele ‘vreemde’ zaken mee naar de klas brengen: een tang, een hamer, een rolletje kleefband… Ook de juf had een heleboel materiaal verzameld. Zo bevonden er zich in de klas flessendopjes, kartonnen doosjes, rietjes, satéstokjes, touw, zilverpapier, nagels, scharen, verschillende soorten tangen, wasspelden, lijmstiften, papier… De nieuwsgierigheid naar het doel van deze materialen was dan ook groot!
Eindelijk kwam de opdracht: ‘Maak een autootje waarvan de wielen heel vlot kunnen ronddraaien.’ De juf gaf enkel de goede raad mee om met een wasknijper de nagel vast te houden indien deze ergens in geklopt zou moeten worden; dit om eventuele ‘arbeidsongevallen’ te voorkomen!
De start was aarzelend, maar al snel werden de doosjes als basis voor de wagentjes genomen. Sommigen versterkten onmiddellijk hun karton met kleefband, anderen ondervonden pas later de noodzaak hiervan. Ook de flessendopjes werden logischerwijs stante pede als wielen gekozen. Om deze aan het karretje te bevestigen, werd er na enig overleg naar de satéstokjes gegrepen. Na wat geklungel met scharen, fretboortjes en dergelijke, werd de nagel de meest gekozen manier om gaatjes in de dopjes te krijgen. Er werd duchtig geklopt… Bij de zoektocht om de houten stokjes korter te maken, werden ook de eigenschappen van de verschillende soorten tangen en scharen ervaren. Inderdaad, de kniptang is daartoe het meest efficiënte gereedschap! Vervolgens bevestigde een enkeling de assen met kleefband aan het autootje. Oei, de wielen draaiden niet! Met andere woorden, nu kwam de grootste uitdaging: op welke manier kan je de wieltjes aan het boxje bevestigen zodat ze wél nog kunnen ronddraaien? Daartoe kregen enkele leerlingen het idee om in het kartonnen doosje gaatjes te maken waardoor het satéstokje gestoken kon worden. Opnieuw werden nagels en scharen, zelfs tangen, gebruikt om een holte in het karton te krijgen. Hierbij sneuvelden zelfs enkele doosjes… Maar de resultaten waren niet bevredigend! Immers, sommige wieltjes kwamen niet tot op de grond gezien de stokjes in het midden van het doosje staken. Andere wieltjes draaiden gewoon niet erg vlot in de gaatjes van het karton waardoor het wagentje niet soepel reed. Er werden nog enkele andere, heel ingewikkelde constructies bedacht, maar ook die faalden voor de test! Nadat de juf enkele speelgoedautootjes aandachtig liet observeren, duurde het niet lang of een creatieve denker vond de meest handige oplossing! Die leerling uit dit groepje stak een satéstokje als wielas in een breed rietje en bevestigde vervolgens het geheel aan het kartonnen doosje. Daarna kwamen de wieltjes op de uiteinden van de stokjes te zitten. Nu rezen de ‘vlot rijdende’ wagentjes als paddenstoelen uit de grond. De motivatie was bij vele kinderen zo groot dat zij het jammer vonden dat het speeltijd was! In een volgende les mochten de kinderen het karretje naar eigen goeddunken nog versieren…
De eersteklassers waren fier als een gieter over hun eindresultaat, maar vooral verrukt over de efficiëntie van de wieltjes! De namiddag was voorbij gevlogen!


Creatieve groetjes van het eerste leerjaar!
Auteurslezing door Dirk Nielandt in de bib voor het 3de en 4de leerjaar

Op 9 maart waren het 3de en 4de leerjaar uitgenodigd door de bib om, ter gelegenheid van de jeugdboekenmaand rond geluk, naar Dirk Nielandt te gaan luisteren. De leerlingen hadden eerst zijn website uitgepluisd, boeken van hem gelezen, vragen bedacht, mailtjes gestuurd en meegedaan aan een wedstrijd van de auteur.
We kregen mooie verhalen te horen, konden inspiratie opdoen voor een eigen boek, bekeken de werkwijze van een illustrator, kortom hadden veel ‘geluk’ met deze ontmoeting.
Na enkele dagen kregen we een mailtje terug van Dirk Nielandt met een leuke verrassing.

Beste juffen,
Omdat ik de kinderen van jullie klassen wil belonen omdat ze zo actief geweest zijn met mijn website en voor het mooie pakketje tekeningen dat ik van hun heb gekregen, zal ik voor beide klassen een boekje achterlaten in de bib van Gavere (want ik kom daar dinsdag aanstaande weer een lezing geven). Ik zal aan Kim van de bib zeggen dat jullie het komen ophalen.
Welke boodschap schrijf ik in het boek? “Voor alle kinderen van het 3e en 4de leerjaar van de Vliegenier”; klopt dat?
Zeg hun maar dat ze allemaal de prijs winnen van de website, want sommigen hoopten daar heel erg op.
Het is dus een groepsprijs gewonnen.
Prettig weekend,
 Dirk Nielandt
 
Hij was zo blij met ons werk en ons enthousiasme dat we beloond worden met een boek van hem.
Joepie! De jeugdboekenmaand is fantastisch!
Met de klas naar de bib / 2e kleuterklas.


We gingen met de klas naar de bib te Gavere. De bibmedewerker gaf ons een rondleiding. De bib is heel groot en heeft heel veel boeken. Groot was onze verbazing toen we ontdekten dat de bib meer dan alleen boeken uitleent. Zo kan je er ook spelletjes, puzzels, CD’s, DVD’s, tijdschriften en kranten lenen.
De rondleiding bracht ons ook naar het bureau van de bibliothecaris. We waren verwonderd dat dit bureau groter was dan het bureau van mevrouw, onze directeur. Ook is er een keuken in de bib, waar alle medewerkers ’s middags hun boterhammetjes kunnen eten. De keuken is kleiner dan onze eetzaal, waar wij
’s middags eten.
Als afsluiter was er nog een zoektocht in de bib. Het was spannend om tussen al het te lenen materiaal rond te zwerven op zoek naar de afbeeldingen van onze opdrachtkaart.
juf Els
Op bezoek bij de kippen van Amélie/2K


Aangezien we over kippen leren en Amélie vlakbij school woont en tamme kippen heeft, gingen we met de klas op bezoek bij de vier kippen van Amélie.
De kippen waren blij om ons te zien, want ze begroetten ons met een warm toktok concert. We gaven de kippen vers water, vers voer en etensresten. Uit dankbaarheid lieten de kippen hen even aaien. Ook vonden we eitjes in hun nest. Vijf eitjes van vier kippen, geen idee welke kip twee eitjes gelegd heeft, dat blijft een raadsel voor altijd.
juf Els
Sporten is gezond! 3de kleuterklas
 
Op dinsdag 7 maart namen we met alle kleuters deel aan de sportvoormiddag in de sportzaal te Asper. Deze was voor die gelegenheid omgetoverd tot een uitnodigend bewegingslandschap.
Per groepje deden we telkens een bewegingsomloop en op het signaal van een liedje schoven we door naar de volgende werkpost. Springkastelen mochten hier niet ontbreken. De kleuters leefden zich volledig uit en beleefden veel plezier aan dit bewegen.
Het zesde leerjaar speelt het bibsterspel naar aanleiding van de jeugdboekenmand met als thema geluk.

Meten met de meter!


In het eerste leerjaar leerden we over de lengtemaat ‘de meter’. Nadat we de begrippen ‘lengte, breedte, hoogte, diepte, dikte en omtrek’ een beetje onder de knie hadden, maakten we kennis met de soorten meters (vouwmeter, stokmeter, lintmeter, meetlat, rolmeter…). We ontdekten ook dat de lengte tussen onze armen ongeveer dezelfde is als de lengte van 1 meter. Dit alles was al een hele brok theorie; nu werd het tijd voor de praktijk! Allereerst moesten we van een hele hoop afmetingen in ons klaslokaal schatten of ze korter dan, gelijk aan of langer dan 1 meter waren om ze vervolgens in een groepje van 2 of 3 leerlingen effectief te meten met het meest geschikte meetinstrument. Natuurlijk moest ieder hierbij ook zijn eigen lengte bepalen! Nadien volgden enkele opdrachten buiten waaronder het meten van de lengte en de breedte van de speelplaats. We testten ook of we minder dan, gelijk aan of meer dan 1 meter ver konden springen vanuit stilstand. Bij al deze activiteiten moesten we fijn samenwerken zonder ruzie maken. Gelukkig lukte dit in de meeste gevallen ook wel! Nadien volgde een klassikale bespreking waarin we alle oefeningen verbeterden. U ziet het, de praktijkles rond de lengtematen bleek op deze manier niet ‘langdradig’ te zijn…
Groetjes van het eerste leerjaar!
Stem-activiteit 3de leerjaar: ijs bewaren


We kregen als opdracht om de ijs-lego-mannetjes zo lang mogelijk te bewaren.
Sommigen vonden manieren waarbij het ijs heel lang bewaard kon worden.
We leerden het principe van isoleren kennen.
Uitstap Doran van het 3de leerjaar: katjes en vogels kijken


Nu de winter al haar grillen heeft getoond, verlangen we meer en meer naar de lente. Ook de natuur is zich hierop aan het voorbereiden.
Zo ontdekte het 3de leerjaar dat er bomen zijn die al vroeg bloeien. Niet met veelkleurige en veel geurige bloesems maar met onopvallende katjes. Het was een boeiende ontdekkingstocht naar de hazelaar – de els – de berk en de wilg. Nu we toch leerden werken met de verrekijker, konden we ook een blik werpen op de vogels die zich stilletjes aan organiseren om een partner te zoeken en netsen te bouwen. Wat fantastisch hoe zijn dat allemaal kunnen.
Het was een heel leerrijke voormiddag met boeiende leerstof over de natuur. Dank je wel Doran Marijke!
3de leerjaar gaat ramen wassen


We leerden van een verhaaltje een stappenplan te maken. Nu moesten we toch eens uittesten of dit stappenplan een prachtig resultaat geeft.
De ramen hebben we mooi gepoetst, zonder strepen.
Onze ouders zullen blij zijn dat we nu ramen kunnen poetsen.
Samenwerking 3de kleuterklas met HOGENT Verpleegkunde
 
Op donderdag 2 maart kwam er een mama van onze school samen met 2 studenten van de opleiding ‘Bachelor Verpleegkunde’ aan HOGENT een workshop geven rond tandenpoetsen.
Eerst was er een korte voorstelling en daarna kregen we uitleg van wat er ging gebeuren.
De kleuters werden in drie groepjes opgesplitst. De studente vertelde het verhaaltje over Prinses Glazuur. De bijhorende prenten waren zeer aantrekkelijk voor de kleuters. Een ander groepje kleuters ging concreet materiaal en afbeeldingen over verschillende soorten voeding sorteren. Het was fijn om na te denken over welke voeding bij een afbeelding van een gezonde tand hoorde en wat voor tandbederf zorgde. Bij het laatste groepje werd er uitgebeeld hoe we best de tandjes kunnen poetsen aan de hand van een plastic gebit. Met een bijpassend liedje over tandenpoetsen ging het nog vlotter.
Natuurlijk werd de workshop afgesloten met de vraag: Wat hebben we nu geleerd over tandenpoetsen?
De kleuters hadden sowieso heel veel opgestoken van deze workshop want ze konden heel goed vertellen over alles wat ze leerden en deden. Deze activiteit is zeker voor herhaling vatbaar!

Reacties zijn gesloten.