Schoolbrochures

Om meer duidelijkheid te verschaffen, hebben we onze schoolbrochure opgesplitst in 4 delen:

deel 1: Informatie
deel 2: Pedagogisch prject
deel 3: Schoolreglement De Vliegenier
deel 4: Bijdrageregeling

Comments are closed