december 2020

Onze school in het klein!

Tijdens een activiteit passend in het jaarthema ‘Ik ontdek!’ verkenden we de school. We bouwden samen, na een wandeling door de school, met blokken een maquette van ‘De Vliegenier’. Geprikkeld door dit voorbeeld en gewapend met de plattegrond van het gebouw, mochten we vervolgens zelf zo’n maquette vervaardigen. Gebruikmakend van bouwblokken die we van thuis meebrachten, startten we met het ontwerpen en bouwen. Bij de ene werd de maquette al herkenbaarder dan bij de andere. Iedereen was echter enorm geboeid en zette zich enorm goed in! Je kon een speld horen vallen in de klas! Nadien werden de verschillende bouwwerken door iedereen bekeken en besproken. Ook het opruimen verliep vlot en rustig! Het was een aangename activiteit!

Leerrijke groetjes van het tweede leerjaar.

“Kerst in de klas”

De hele klas werd ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer.
In de poppenhoek werd het kerstverhaal nagespeeld, in de zandbak werd met de kerststal en de kerstfiguren gespeeld en we hielpen de ezel (Bee-bot) zijn weg te vinden in de kerststal… er werd ook heel hard geknutseld aan onze toverster en geoefend op onze nieuwjaarsbrief.
Maar het was ook een tijd van genieten van elkaar en gezellig samenzijn.
Voor we de kerstvakantie in doken, hielden we een klein kerstfeestje met alle kleuters.
juf Els

Sinterklaas kapoentje,
Leg wat in mijn schoentje,
leg wat in mijn laarsje
Dank u Sinterklaasje !

We waren verrast … en heel blij met wat we kregen !

Voorbereiding op Kerstmis                                                      Jongste kleuters

We kregen de opdracht “een stal te bouwen”.
Daarvoor gebruikten we verschillende blokken als bouwmateriaal. Dieren wonen in de stal.

De oudsten van de klas maakten een kerststal met houten blokjes.
Maria en Jozef komen er verblijven omdat er geen plek meer was in de stad.
Jezus wordt er geboren.
De jongsten maakten een kerststukje met een lichtje om bij de stal te zetten en zo licht te brengen in het donker.

We wensen jullie een mooie kersttijd !

Het zesde leerjaar ontdekt bloemschikken en maakt prachtige kerststukjes. Deze zullen de kerstperiode thuis nog knusser maken en velen ontdekten een nieuw talent.

Het zesde leerjaar zet de kerstvakantie goed in en maakt zijn eigen aperitiefhapjes.
Ze waren zoooooo lekker dat we van de afgewerkte hapjes zelfs vergaten foto s te nemen.

18 december 2020

Toonmoment jaarthema / integratiemoment derde kleuter

STERREN

Een ster maken met 6 takken = 2 driehoeken.

Een ster maken met een dik touw.

Een ster maken met gele linten.

We tekenen en knippen sterren.

We bewonderen het werk van Vincent Van Gogh.

We schilderen de sterrennacht in de stijl van Vincent.

We luisteren naar het lied ‘Starry, Starry Night of Vincent’ van Don Mclean.

Deze Amerikaanse singer-songwriter schreef het nummer nadat hij een boek las over het leven van de schilder.

Meten met de meter!

In het tweede leerjaar leerden we over de lengtemaat ‘de meter’. Nadat we de begrippen ‘lengte, breedte, hoogte, diepte, dikte en omtrek’ een beetje onder de knie hadden, maakten we kennis met de soorten meters (vouwmeter, stokmeter, lintmeter, meetlat, rolmeter…). We ontdekten ook dat de lengte tussen onze armen ongeveer dezelfde is als de lengte van 1 meter. Dit alles was al een hele brok theorie, nu werd het tijd voor de praktijk! Allereerst moesten we een hele hoop afmetingen in ons klaslokaal schatten om ze vervolgens in een groepje van 2 of 3 leerlingen effectief te meten met het meest geschikte meetinstrument. Natuurlijk moest ieder ook zijn eigen lengte meten! Bij al deze activiteiten moesten we fijn samenwerken zonder ruzie maken; wat gelukkig in de meeste gevallen ook wel lukte! Nadien volgde een klassikale bespreking waarin we de afstanden ordenden van kort naar lang. U ziet het, de praktijkles rond de lengtematen bleek op deze manier niet ‘langdradig’ te zijn…

Groetjes van het tweede leerjaar!

Zelfgemaakte autootjes!

In het kader van het thema ‘Geniet van Sint en Piet!’ moesten de leerlingen van het tweede leerjaar op dinsdag 8 december 2020 enkele ‘vreemde’ zaken mee naar de klas brengen: een tang, minstens 4 flessendopjes, een hamer, een rolletje kleefband… Ook de juf had een heleboel materiaal verzameld. Zo bevonden er zich in de klas rietjes, satéstokjes, touw, zilverpapier, nagels, scharen, verschillende soorten tangen, wasspelden, lijmstiften, papier… De nieuwsgierigheid naar het doel van deze materialen was dan ook groot! Vooraf werd de klas in groepjes van 2 of 3 verdeeld; er zou immers overlegd en samengewerkt moeten worden!

Eindelijk kwam de opdracht: ‘Maak een autootje waarvan de wielen heel vlot kunnen ronddraaien.’ De juf gaf enkel de goede raad mee om met een wasknijper de nagel vast te houden indien deze ergens in geklopt zou moeten worden; dit om eventuele ‘arbeidsongevallen’ te voorkomen!

De start was aarzelend, maar al snel werden de doosjes als basis voor de wagentjes genomen. Sommigen versterkten onmiddellijk hun karton met kleefband, anderen ondervonden pas later de noodzaak hiervan. Ook de flessendopjes werden logischerwijs stante pede als wielen gekozen. Om deze aan het karretje te bevestigen, werd er na enig overleg naar de satéstokjes gegrepen. Na wat geklungel met scharen, fretboortjes en dergelijke, werd de nagel de meest gekozen manier om gaatjes in de dopjes te krijgen. Er werd duchtig geklopt… Bij de zoektocht om de houten stokjes korter te maken, werden ook de eigenschappen van de verschillende soorten tangen en scharen ervaren. Inderdaad, de kniptang is daartoe het meest efficiënte gereedschap! Vervolgens bevestigde een enkeling de assen met kleefband aan het autootje. Oei, de wielen draaiden niet! Met andere woorden, nu kwam de grootste uitdaging: op welke manier kan je de wieltjes aan het boxje bevestigen zodat ze wél nog kunnen ronddraaien? Daartoe kregen enkele leerlingen het idee om in het kartonnen doosje gaatjes te maken waardoor het satéstokje gestoken kon worden. Opnieuw werden nagels en scharen, zelfs tangen, gebruikt om een holte in het karton te krijgen. Hierbij sneuvelden zelfs enkele doosjes… Maar de resultaten waren niet bevredigend! Immers, sommige wieltjes kwamen niet tot op de grond gezien de stokjes in het midden van het doosje staken. Andere wieltjes draaiden gewoon niet erg vlot in de gaatjes van het karton waardoor het wagentje niet soepel reed. Eén groepje probeerde vervolgens een heel ingewikkelde constructie met nagels en kleefband uit, maar ook het resultaat hiervan faalde voor de test! Nadat de juf enkele speelgoedautootjes aandachtig liet observeren, duurde het niet lang of één werkgroepje vond de meest handige oplossing! De leerlingen uit dit groepje staken een satéstokje als wielas in een breed rietje en bevestigden vervolgens het geheel aan het kartonnen doosje. Daarna kwamen de wieltjes op de uiteinden van de stokjes te zitten. Nu rezen de ‘vlot rijdende’ wagentjes als paddenstoelen uit de grond. De motivatie was bij vele kinderen zo groot dat zij het jammer vonden dat het speeltijd was! In een volgende les mochten de kinderen het karretje naar eigen goeddunken nog versieren…

De tweedeklassers waren fier als een gieter over hun eindresultaat, maar vooral verrukt over de efficiëntie van de wieltjes! De namiddag was voorbij gevlogen!

Creatieve groetjes van het tweede leerjaar!

Lezen van een griezelboek in het vierde leerjaar

De leerlingen van het vierde leerjaar lazen een griezelboek.

Iedereen ontwierp een nieuwe kaft voor het boek.
Amai, ik stond versteld van de prachtige en originele resultaten.

Daarnaast kozen de leerlingen uit de vele opdrachten nog een opdracht. Het ging van knutselen over tekenen tot zelf schrijven en vertellen.

‘Ik ben zo fier op jullie!
Ik heb genoten en stond telkens weer verwonderd over wat jullie allemaal kunnen. Wat hebben jullie het beste van jezelf gegeven.’
Een trotse juf!

Leren programmeren met de Bee-Bot / 2e kleuterklas.

Van de Sint kregen we Bee-Bots, dat zijn robotbijen die de kinderen zelf op speelse wijze kunnen leren programmeren.

Met hun lieve gezichtjes en vrolijke lichtjesogen, waren de kinderen meteen gecharmeerd door de Bee-Bots.

Eerst moesten de bijen in hun nest rusten (batterij opladen). Want als de bijen rode ogen hebben, dan zijn ze moe en kunnen we niet met ze spelen. Hebben ze groene ogen, dan ze zijn helemaal uitgerust (opgeladen) en klaar om met ons te spelen.

De kinderen kunnen de robot bedienen met de zeven knoppen op zijn rug. Om van punt A naar punt B te komen op een speciaal voorziene mat, moeten de kinderen de Bee-Bot vooraf de juiste commando’s geven. Bijvoorbeeld twee hokjes vooruit, een keertje naar rechts draaien en dan weer een hokje vooruit.

In het thema Kerst gaven we onze Bee-Bot een ezelpakje en verkleed als ezeltje lieten we de robot van de ene figuur naar de andere figuur in de kerststal rijden.

Leerwinst en plezier verzekerd!

Juf Els

Spelenderwijs leren dankzij de Sint!

Aan Sinterklaas mocht onze klas, het tweede leerjaar, dit schooljaar speelgoed vragen. We kozen spelletjes die we in de klas ook samen konden spelen. Natuurlijk stelden we hiervoor in de les taal een mooie brief op. Tijdens een wandeling voor het vak bewegingsopvoeding zagen we zowaar op de Schelde de Sint en zijn Pieten met een boot de gemeente Gavere binnenvaren. Vandaar dat onze klas de volgende dag vol lekkernijen en speelgoed lag! Wat werden we verwend! Nadat we in de voormiddag flink gewerkt hadden, mochten we in de namiddag met al die nieuwe spelletjes spelen. We wisten het niet, maar intussen leerden we eigenlijk ook bij. We oefenden immers op ruimtelijk inzicht, fijne motoriek, spelling, technisch lezen, logisch denken… Maar, voor ons was het vooral plezierig!

Feest in het 5de leerjaar

Het vijfde leerjaar is ook dit jaar braaf geweest.
Wat een leuke verrassingen kregen wij van die lieve, goede Sint!
Blije gezichtjes en vrolijke kapoentjes in de klas.

Om te bekomen van dit fijne Sinterklaasfeest hebben wij dan ook samen ontbeten.
En ja hoor, we genoten ook al een beetje van al dat lekkers tijdens ons Sintontbijt.
Daarbovenop konden we nog eens genieten van het slot van de voorleesweek.

Zo willen we elke dag wel beginnen!

Groetjes,
het vijfde leerjaar.

Reacties zijn gesloten.