Opvang paasvakantie


Beste ouders

Zoals jullie waarschijnlijk al in de media hebben vernomen, zal er ook in de paasvakantie noodopvang worden voorzien. Het initiatief hiervoor werd in de handen van de lokale besturen gelegd. Om deze opvang te organiseren doet
de gemeente beroep op de scholen om de huidige contactbubbels zoveel mogelijk in stand te houden.
Concreet wil dit zeggen dat de noodopvang zal plaatsvinden in onze school elke dag van 7.00 uur tot 17.30 uur.
Op woensdag is er opvang tot 14.00 uur.
Op paasmaandag 13 april is de school gesloten.

Voor de opvang wordt er beroep gedaan op ons schoolteam: de leerkrachten en alle andere personeelsleden.
De voor- en naschoolse opvang is betalend volgens de gangbare tarieven,
de opvang tijdens de reguliere schooluren is niet betalend.

De maatregelen omtrent wie beroep mag doen op deze noodopvang blijven aangehouden:
Zieke kinderen blijven thuis.
Wordt een kind ziek op onze school, dan contacteren we direct de ouders.
Houd kinderen zo veel mogelijk thuis.Voor welke gezonde kinderen wordt er opvang voorzien?

• Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …)
uitoefenen en geen alternatieve opvang vinden naast de grootouders (dit blijft ten stelligste af te raden)
Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken.
Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben,
zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan …
Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.

• Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.
Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige optie.
Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen.


Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.

Om dit alles in goede banen te kunnen leiden en georganiseerd te krijgen,
krijgen we graag zicht op de nood aan opvang tijdens de paasvakantie.
Daarom vragen we opnieuw om een antwoord te sturen naar devliegenier@telenet.be.
Je kan er ook voor kiezen om een sms of bericht te sturen via messenger,whatsapp of sms naar het nummer
0498 51 25 32 van Christine Deschaumes.
Geef hierin een duidelijk overzicht van de dagen (graag met begin- en einduur per dag) waarop er nood is aan opvang.

Alvast bedankt voor jullie begrip en stipte medewerking.

Draag zorg voor elkaar!

Namens het schoolteam

Christine Deschaumes

Comments are closed